Algemeen

Indien u gebruik maakt van de diensten van Anatra gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden. Anatra is een handelsnaam van Ninzer, ingeschreven bij de KvK te Lelystad onder nummer 34356126 hierna genoemd: Anatra.

 

1.       Anatra kan op elk moment de onderstaande algemene voorwaarden zonder berichtgeving aanpassen. 

2.       Het niet naleven van deze algemene voorwaarden resulteert in directe afsluiting van het Anatra account.

3.       Anatra is een reseller van Jottacloud. Dit betekent dat Anatra als intermediair fungeert voor de diensten van Jottacloud.

4.       Voor het gebruik van Jottacloud producten geldt primair de gebruiksovereenkomst van Jottacloud. Deze staan op de site van Jottacloud.

5.       Anatra kan op elk moment zonder vooraf berichtgeving, wijzigingen doorvoeren in haar dienstverlening.

6.       Indien Anatra besluit definitief haar dienstverlening stop te zetten, zal dit minimaal een maand van tevoren worden aangekondigd.

 

Gebruikersvoorwaarden

1.       Een gebruiker mag zich niet aanmelden door gebruik te maken van persoonlijke gegevens van derden of door gebruik van fictieve gegevens.

2.       De gebruiker is aansprakelijk voor alle data die geplaatst wordt onder de account.

3.       Een gebruiker zal Anatra niet gebruiken voor illegale en/of criminele doeleinden.

4.       Een gebruiker dient zich te houden aan de Nederlandse wetgeving.

 

Betalingsvoorwaarden

1.       Een gebruiker betaalt vooraf per jaar.

2.       Facturen zullen alleen digitaal worden verstuurd tenzij de gebruiker via een schriftelijke verzoek heeft aangegeven deze ook nog per post te willen ontvangen.

3.       Een gebruiker betaalt via iDeal, Paypal of bankoverschrijving.

4.       Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% B.T.W.

5.       Bij verlenging ontvangt de gebruiker per email een proforma factuur 40 dagen voordat de nieuwe periode ingaat . De proforma factuur moet vóór de verloopdatum betaald zijn. Na betaling krijgt de gebruiker een officiële factuur.

6.       Indien de factuur op de verloopdatum door de gebruiker niet volledig betaald is, wordt de account tijdelijk geblokkeerd en een bedrag van € 5 toegevoegd als heractiveringskosten.

7.       Een tijdelijke blokkade duurt 40 dagen. Als de factuur door de gebruiker binnen 40 dagen na de tijdelijke blokkade nog steeds niet betaald is, zal de account gesloten worden en alle data definitief en onherstelbaar worden verwijderd.

 

Opzeggen

1.       Een gebruiker kan op elk moment zijn/haar account opzeggen. Dit kan door het maken van een ticket via onze support site of door in te loggen in Mijn Anatra en vervolgens opzegging van de dienst aanvragen.

2.       Een account kan enkel worden opgezegd, door degene die bevoegd is de account te gebruiken en bij Anatra bekend is.

3.       Anatra account wordt 10 dagen na het ontvangst van de opzegging stopgezet. Account van de gebruiker wordt dan gesloten en alle data worden definitief en onherstelbaar verwijderd.

 

Aansprakelijkheid

1.       Een gebruiker is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor veiligstellen van zijn/haar bestanden.

2.       Anatra is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen alle vormen van gevolgschade en het verlies van data.

3.       Anatra is niet aansprakelijk voor eventuele schade of staken van de diensten zoals die door Jottacloud worden geboden. Anatra is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het niet nakomen van afspraken door Jottacloud.
In het geval dat Jottacloud haar diensten staakt, wijzigt of haar verplichtingen niet meer kan nakomen, verplicht Anatra zich om haar klanten de kosten voor de dienst te restitueren voor het tijdsdeel van de periode waarvoor de klant heeft betaald, maar geen diensten meer ontvangen heeft.

4.       Anatra aanvaart nimmer enige aansprakelijkheid voor het verlies van gegevens en/of data. De servers van Jottacloud zijn zeer goed beveiligd en Jottacloud streeft ernaar de bestanden zo veilig mogelijk op te slaan, maar absolute zekerheid en garantie dat er nooit een bestand verloren gaat, kan Jottacloud en Anatra niet geven.

 

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Anatra partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

 

TOP